Project winterklaar maken isoboxen in kamp Moria Lesbos

In kamp Moria verblijft een gedeelte van de mensen in Isoboxen. Isoboxen zijn een soort wooncontainers waar met dekens drie tot vier compartimenten in gemaakt worden om diverse families te huisvesten. Een groot deel, zo niet alle isoboxen in kamp Moria lekken. Hierdoor ontstaat er tocht, komt er water in de isoboxen en u begrijpt dat dit niet wenselijk is.

Project: Waterdicht, en daarmee winterklaar, maken van de isoboxen. In totaal zullen er zo'n 120 isoboxen van een nieuw dak worden voorzien.

Projectleiding: Dit project word vanuit Nederland door Rien de Jong begeleid, in november 2019 zal Rien met een bouwgroep uit Nederland de werkzaamheden helpen uitvoeren.

Projectbudget: Voor dit project is zo'n €35.000 begroot. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken naar NL74RABO 0306633183 t.n.v. Christian Refugee Relief o.v.v. Dakenproject Moria. Voor dit project worden alle materialen lokaal ingekocht om ook de Griekse lokale economie te steunen.

Partners: Dit project is word uitgevoerd in samenwerking met onze parnters EuroRelief en Watershed Foundation

Waterhed

EuroRelief Logo

 

Logo CRR op licht

 

Foto's uitvoering: Hieronder vind u beelden van hoe het project in praktijk is uitgevoerd.

Daken 1

Daken 2

 

ANBI

Stichting Christian Refugeerelief heeft de ANBI-status toegewezen gekregen.

NL74 RABO 0306633183 t.n.v. Christian Refugee Relief