Missie 21 • Lesbos - Moria - 2e blog

De evening shift. Om 16.00 uur worden we verwacht in het kamp. Het infopunt is dicht en de klussen die er zijn, zijn doen wat er te doen is. Het begint met aftasten en afwachten. Gelukkig moeten er nog een paar tenten uitgedeeld worden en dat deel snappen we! Ergens ook wel lekker om met iets bekends te beginnen. En van daaruit komen taken ons vanzelf tegemoet. Iemand merkt op dat tenten bouwen een heel Bijbels beroep is, dus tot zover goed bezig.

En zo zijn we onderweg en gaandeweg valt de duisternis in. Letterlijk, want in het kamp is ook even geen stroom. Geen stroom, geen verlichting. Duisternis als je om je heen kijkt. Als je om je heen kijkt zie je een oude man die apathisch in zijn rolstoel voor zich uit staart. Je ziet vlak daarna een andere man die beweert de President van Nigeria te zijn. Je hoort schreeuwende mensen in een van de kantoren. En het beton en prikkeldraad draagt niet bij aan de gezelligheid.

We belanden deze avond uiteindelijk bij de minors. Alleenreizenden, voornamelijk jongens, die in een speciale sectie wonen. Het bewaken van hun gate is een van uitdagingen. Voor hen opnieuw nieuwe gezichten, weer continue je pas laten zien en het spel om dat vooral niet te doen. En toch is het nodig, want helaas heeft het verleden hun kwetsbaarheid bewezen.

Waar is het licht?
Licht in het zien van de relatie die door lange termijn vrijwilligers met deze jongeren is opgebouwd.
Licht voor die paar jongeren die weten dat ze binnenkort naar Athene mogen voor het vervolg van hun procedure.
Licht als we even met een paar jongeren volleyballen.
Licht als jongeren zich vertrouwd gaan voelen met ons, verhalen gedeeld worden en UNO gespeeld.

De avond gaat verder. De nacht wordt donkerder. Ook vanavond is er opnieuw een bus aangekomen. Opnieuw 60 nieuwe People of Concern. Koude en hongerige mensen. inmiddels wachten er 160 mensen op een slaapplek die op dit moment niet geboden kan worden. 160 mensen die slapen in de buitenlucht met een redelijke kans op regen.

Waar is het licht?
Licht door die ene politieagent die high fives uitdeelt aan de kinderen die uit de bus komen en een voorzichtige lach op hun gezicht tovert.
Licht door het uitreiken van een fles water en een voedzame snack.
Licht door uit te delen van de weinige middelen die er zijn in de hoop dat er voor ieder iets is.

In de sectie naast de jongeren wonen de alleenreizende vrouwen en vrouwen met kinderen. Gevlucht voor de Taliban, voor een gewelddadige vader, voor honger en oorlog. Vrouwen waar het donker en de vermoeidheid op hun gezicht te lezen is. Vrouwen die letterlijk omvallen van ellende.

Waar is het licht?
Licht door die ene vrouw die bij de poort zit en zingt over haar verlosser.
Licht door die ene vrouw die als counselor ervoor kiest om haar kunde in te zetten voor andere vrouwen.
Licht door die ene vrouw die als een zus wil zijn voor andere vrouwen.

En zo lopen wij in de donkere dagen voor kerst rond in Moria. Doen wij wat onze handen ons te doen geven. We zijn onder de indruk van wat we zien, van de verhalen en ook het harde werken.
In Jesaja 9:1 staat: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.”
Als je door Moria loopt, het land van de schaduw, lijkt het licht ver te zoeken en kerst een feest voor later. En toch… als je goed kijkt, schijnt er een licht dat impact heeft op zijn omgeving. Het Licht werkt dwars door mensen heen. De voorganger die verbonden is aan Eurorelief vertelde dat elke week mensen tot geloof komen en Gods licht ervaren in hun leven.
Eén klein vlammetje kan een hele ruimte in een ander licht zetten. Ik geloof dat het God zelf is die ons vraagt of wij dat licht willen zijn, zodat Hij door ons heen kan werken. En dan zie je zelfs op een plek als Moria Kerst gebeuren.

ANBI

Stichting Christian Refugeerelief heeft de ANBI-status toegewezen gekregen.

NL74 RABO 0306633183 t.n.v. Christian Refugee Relief